logo_Subaru_2

Om Subaru

Firmaet er en av pionèrene innen norsk bilbransje og ble stiftet 9.april 1940. I krigsårene ble det lite bilsalg, men firmaet leverte bl.a. vedgassgeneratorer til laste- og personbiler.
Bilsalget kom først i gang i 1950 da tidligere Autoindustri as (nå Subaru Norge AS) fikk representasjonen for Saab.

I 1975 kom Subaru agenturet i hus og firmaet har nå representert Subaru i 40 år. Subaru Norge AS har også under tiden hatt egen anleggsmaskinavdeling og representert en rekke bilmerker gjennom tidene.

Subaru Norge AS er idag en importbedrift med Subaru som eneagentur, og har i tillegg eierinteresser i flere forhandlerbedrifter.

Subaru Norge AS har et meget godt utbygget delelager plassert på Skytta like utenfor Oslo. Subaru Norge AS har 30 ansatte som ivaretar kundenes og forhandlernes interesser samt driver en utstrakt opplæringsvirksomhet overfor forhandlernettet både på salgs- og ettermarkedssiden.

Oppdraget og resultater

“Vi startet samarbeidet med ResultatPartner høsten 2013 med en målsetting om å bli nummer 1 på Norsk Kundebarometer. Vi fant ut at vi trengte en partner for å videreutvikle våre forhandlere både innen salg og servicemarkedet.

Vi valgte Ronny og ResultatPartner fordi de hadde gode referanser fra bilbransjen og øvrige bransjer, noe vi er spesielt opptatt av.

Vi har kjørt pilotprosjekter innen salg og servicemarkedet, før vi satte i gang Subaru akademiet for alle forhandlere i hele Norge og det har fungert veldig bra. Ronny har gjort en solid jobb, og vi er veldig godt fornøyde. Han får gode tilbakemeldinger fra våre forhandlere, han lager god dokumentasjon, og følger opp til riktig tid og til avtalt pris. Vi er totalt sett svært fornøyd med innsatsen til Ronny Nilsen og velger å bruke han i tiden fremover også”. Mvh Ledergruppen Norge

Resultater og omfang

Deltakere og målgrupper har vært Topp- og mellomledere både fra salg og servicemarkedet samt alle salgsrepresentanter og service-rådgivere gjennom våre 40 + forhandlere i Norge. Totalt har 160 deltagere gjennomført treningen.

Resultater så langt har vært forbløffende med 91% gjennomsnittlig poengsum og “Gull-nivå”!

Disse resultatene forteller oss at vi har lykkes godt i våre investeringer og så langt har rundt 170 deltakere dokumentert sine resultater under eksamen. Vi vil fortsette å investere i vår forhandlere for å øke kunnskapen, ferdigheter, prestasjoner og resultater.

Vizada

About the company:

Vizada is a worldwide satellite communications services provider which operates land earth stations that connect satellite communications to terrestrial telecommunications and IP networks. Vizada provides both mobile and fixed satellite telecommunications to a wide array of markets including merchant shipping, defense and government, fishing and yachting, oil & gas, mining, and non-governmental organizations. The product offering covers maritime, land and aeronautical services. In 2011, the Vizada Group was acquired by EADS, to be integrated as a subsidiary of Astrium.

Project & results:

In 2012, Vizada Networks was looking for a professional Sales Training course, who could tailor the Itraining course to meet our needs.

ResultatPartner developed the Training content from scratch and in order to gain sustainable, measurable results; we used Improve Performance and Training Systems (IPTS) providing us a personal Sales Skills Profile with individual Training Plan and KPI`s as well as Knowledge Tests after each Training sessions. During the 5 months sales training course, Ronny conducted an excellent training for the entire sales team. Ronny was very inspiring giving examples from real life, as he understood the challenges we were facing within our business. Through his deep understanding of the sales cycle, we received excellent feedback and he and motivated and challenged us to think out of the box with focus on our competitive advantages. I enjoyed the training session and I strongly recommend him in any future sales training program. Stein Bexrud Director Sales & Marketing

bmw_logo_2

Om BMW

BMW Norge AS er importør av BMW og MINI personbiler og BMW motorsykler. BMW Norge AS er et datterselskap i BMW gruppen som har hovedkontor i München, Tyskland. BMW har 25 merkeforhandlere for biler i Norge. Hos din BMW forhandler får du et bredt og spennende utvalg av biler som dekker nesten alle behov. Felles for alle modeller er at de gir deg en unik kjøreopplevelse.

Bakgrunn

BMW er verdens mestselgende premium produkt der innfrielse av kundens forventinger til service og kvalitet er styrende for alt vi gjør. For å innfri våre kundeløfter må vi til enhver tid være samkjørte som organisasjon gjennom godt lederskap og kvalitet i leveranse prosessen. Kompetanse utvikling på et faglig, personlig såvel som et teambasert nivå vil alltid være et av våre satsingsområder for å opprettholde en konkurransedyktig organisasjon. Høsten 2007 ble ResultatPartner engasjert som prosessansvarlig for trening og utvikling av BMW Norges forhandlere i Norge.

Treningsprosessen

Med utgangspunkt i BMW Ag`s globale trenings- og utviklings program, har vi vektlagt en Norsk tilpasning til innhold og omfang for å få et målbart utbytte av treningen.

ResultatPartner har vært ansvarlig for oversetting av tidligere treningsmateriell samt å tilpasse Treningen ble først gjennomført i en pilot der resultatet fra denne dannet grunnlaget for en mer tilpasset prosess.

Treningen har omhandlet 10 dagers ledertrening samt 8 dagers trening for salg og service fordelt over 6 måneder fordelt på samtlige 30 forhandlere i Norge.

Før og etter hver treningsprosess har deltakerne arbeidet med konkrete fokusområder (KPIer) nedfelt i en forpliktende utviklingskontrakt. Prestasjonsfremgangen er målstyrt gjennom en webbasert treningsportal; Improve Performance Systems der ResultatPartner har tilpasset ferdighets- samt kunnskapsprofiler. Treningen ble avsluttet gjennom et sertifiseringsprogram der hver enkelt deltaker kunne dokumentere eget utbytte og fremgang.

Resultater

Resultatet i perioden ble en dobling av salg samt 4 ganger som # 1 på Norsk Kundebarometer opp fra 7 plassen i 2007!

Hva er spesielt bra?

Even til å få gruppen til å ønske prestere, ønsker å trene, se verdien av å trene for egen utvikling. Vi har på våre evaluering etter gjennomført selgertrening hatt full score på trener. Tilbakemeldingen er også veldig positive muntlig for de som deltar. Alle har klart å relatere treningen til noe positivt og praktisk i hverdagen. Dette skyldes evnen til å tilpasse budskapet, visualisering, kjemi med deltakere og evnen til å være tilpasningsdyktig ovenfor gruppen for å utnytte potensialet hos deltakere.

For BMW Norge som er meget presset på personal siden har vi også vært helt avhengig av at Ronny har vært selvgående, tatt ansvar og eierskap til treningsprosessen uten vår oppfølging. Dette samarbeidet fungerer for oss svært tilfredsstillende.

Øystein Sponheim (Salgs Direktør), Lars Aamodt (Regionsjef)

I have had the privilege of working closely with Ronny over several years during my tenure as Aftersales Director at BMW Group Norway, and I have developed the highest respect for Ronny as a very professional trainer and coach. He relates easily with people at all levels, has an acute ability to adapt his training and coaching directly to each individual’s personal and professional needs, and he is a great motivator. Using Ronny as a sales and management trainer both at BMW Group Norway and throughout the dealership organization has no doubt been an important contributing factor to BMW Group’s recent success in Norway: Record high sales and consistently high levels of customer satisfaction. I warmly recommend Ronny’s services to anyone who is serious about sustained organizational improvement”.

– John Parrington Hansen. Aftersales Director. Lars Aamodt, Salesdirector.

Flytoget-100×100

Om Flytoget:

Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode plasseringer i undersøkelsen «Great Place to Work».

Flytoget startet sin drift i forbindelse med åpning av Oslos nye hovedflyplass i 1998. Selskapets forretningsidé er å tilby det beste transporttilbudet til og fra Oslo Lufthavn med vekt på sikkerhet, punktlighet og service. Flytoget AS strekker seg etter visjonen «Vi leverer den ultimate delen av reisen». Kjernen i merkevaren Flytoget er en markeds- og serviceorientert kultur hvor alle medarbeidere i selskapet er fokusert på å levere en tjeneste med høy punktlighet og servicekvalitet. Flytoget har oppnådd den høyeste markedsandelen i verden blant flytogselskaper. Vi har svært tilfredse kunder og 330 høyt motiverte medarbeidere.

Oppdraget

I fbm. Pågående forbedringsprosess ble ResultatPartner engasjert i fbm. Teamutvikling og personlig utvikling av IT-avdelingen. I tillegg var vi engasjert i rekruttering av IT-ressurser.

“Fra # 7 til #1 på Norsk Kundebarometers Kundemåling.

Starten på prosjektet viste klare forbedringsområder knyttet til intern samhandling, ledelse, kultur og kundeorientering.  Etter en grundig kartlegging samt tilpasning av treningsinnhold og omfang, jobbet vi med selskapet i 3 år med fokus på personlig vekst og utvikling, ledelse og lederopplæring, Teamutvikling samt å få bedriftens verdier, forretningsidé, mål, strategier og visjoner forankret hos medarbeidere. Hver eneste deltakers utviklingsprosess ble målt og fulgt opp via Improve med fokus på fremgang, tiltak og konkrete tilbakemeldinger fra ledelsen samt kolleger. Resultatet ble etter 2 år at Flytoget klatret til topps og har siden 2007 vært på topp både i fht.  Norsk Kundebarometer men også i fht. Great Place To Work.”

Suksess Faktorer

En grundig situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse for å finne selskapets sterke og svake KPI`er.

Forankring i toppledelsen og gjennom hele organisasjonen helt ut i forhandler- og kundeleddet.

Tilpasset, målbar og praktisk trening med umiddelbar overføringsverdi skaper motivasjon.

– Oscar Engeli, IT-Direktor. / Terje Bulling

Cisco 200 x 200

Om Cisco:

Cisco Systems, Inc. (NASDAQCSCO) er et globalt selskap med nesten 68 000 ansatte (2010). Hovedkontoret ligger i San Jose i California i USA, og i tillegg har selskapet avdelinger i en lang rekke land. Selskapet produserer og selger teknologi og tjenester innen nettverk og kommunikasjonunder merkenavnene «Cisco», «WebEx» og «Scientific Atlanta». Opprinnelig produserte Cisco bare multiprotokollrutere for bedrifter, men i dag finnes produktene i både offentlige og private nettverk.Selskapet ble etablert i 1984 og var det første som produserte rutere for kommunikasjon mellom nettverk. Navnet på firmaet er hentet fra siste del av ordet San Francisco, og logoen er en visualisering av Golden Gate Bridge.Cisco er kjent for å ha utviklet teknologier blant annet innen

Oppdraget

Gjennomført Topplederutvikling i 2 perioder med to ulike toppledere.Prosess varighet 3 år; ;21 dagers prosess fordelt på; Lederrollen, personlig mestring og selvledelse, etablering og forankring av visjon, forretningside, mål, strategier og verdier. Strategisk og operativ ledelse. Samhandling og kommunikasjon.

Resultatet / Referanseuttalelse fra kunder

Kjell Erik Tenold. Adm. Dir.Knut Ole Tande. Salgsdirektør.Jørgen Myrland. Adm. Dir.

 

  1. Oppdraget

I begynnelsen av 2003 var forretningen ikke slik den burde være. Ordreinngang i Norge var svakt fallende, og kunde- og medarbeider-tilfredsheten var lavere i Norge enn i andre land i Nord-Europa.  Ledergruppen var relativt ny og hadde behov for å bli bedre kjent med hverandre. Vi hadde også behov for å skape en felles visjon og strategi for virksomheten i Norge, bygget på felles verdier – for å skape nytt engasjement og bringe virksomheten tilbake til vekst.  Vi engasjerte Resultatpartner til å bistå oss med prosessen for å utvikle ledergruppen og strategien for selskapet. Ronny Nilsen i Resultatpartner overbeviste oss gjennom måten han evnet å utfordre oss.

 

  1. Resultat.

Basert på en ny og grundig SWOT-analyse, en ny lederskapsdefinisjon og nye team-verdier, etablerte en ambisjon om å doble ordreinngangen i løpet av tre år, og å nå den høyeste kundetilfredsheten og den høyeste medarbeidertilfredsheten for Cisco i Nord-Europa. Vi etablerte mål og handlingsplaner for den norske organisasjonen. Vi brøt ned målene på den enkelte avdeling og den enkelte medarbeider. På denne måten ble hver enkelt medarbeiders bidrag og ansvar tydelig for alle. Verdiene våre; ÅRA – Åpen kommunikasjon, Respekt og Ansvar, ble verktøyene våre for å arbeide oss framover mot våre nye mål.  Resultatene ble at vi mer en doblet ordreinngangen ila. de tre første årene. I tillegg nådde vi våre mål for både kunde- og medarbeidertilfredshet. Cisco Norge ble det beste landet i Nord-Europa på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og vi oppnådde den høyeste produktiviteten og lønnsomheten i Nord-Europa.

 

  1. Suksess Faktorer – hvorfor det lyktes.

Det var flere grunner til at vi lykkes. Timingen var god i forhold til markedet. Vi fikk raskt et sterkt og veldig godt samkjørt team med høy grad av intern tillit. Dette ble tydelig i undersøkelsene av medarbeidertilfredshet, og i 360 graders evalueringer av våre ledere. Vi evnet å involvere og engasjere medarbeiderne til hjelpe oss med å løse utfordringer, for eksempel i å snu medarbeidertilfredsheten blant kvinner fra å være lavere til å bli høyere enn blant menn. Vi flyttet alle lederne ut av sine kontorer og ut i kontorlandskapet. Dette skapte mer åpen kommunikasjon og tilgjengelighet. Vi arbeidet kontinuerlig med klar og tydelig kommunikasjon internt og eksternt. I tillegg valgte vi å fjerne begrensingene i kursbudsjettene for våre systemingeniører, og å heller kjøre med litt lavere bemanning. Det å tillate våre fremragende spesialister å akselerere utviklingen av deres markedsledende kompetanse viste seg å våre en forløsende kraft – som utløste engasjement både internt og eksternt.

 

Vi valgte Resultatpartner fordi Ronny Nilsen utfordret oss fra første møte – og hele veien videre. Han utfordret oss oss til å reflektere, og han utfordret oss til å til å levere. Det er nettopp denne evnen til å utfordre som som gjør at jeg anbefaler Resultatpartner.”

Suksess Faktorer

  1. En grundig situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse for å finne selskapets sterke og svake KPI`er.
  2. Forankring i toppledelsen og gjennom hele organisasjonen helt ut i forhandler- og kundeleddet.
  3. Tilpasset, målbar og praktisk trening med umiddelbar overføringsverdi skaper motivasjon.
Atea 200 x 200

Om Atea:

Vi lever i et av verdens rikeste land, og kan lene oss tilbake og være tilfredse. Men i Atea vil vi mer. Vi er spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen vår til å forme et enda bedre Norge. I nært samarbeid med kundene og partnerne våre skal vi utvikle løsninger som neste generasjon kan være stolte av.

Vi ønsker blant annet å bidra til mer effektiv læring i skolen. Vi vil styrke politiet og helseomsorgen i deres arbeid og på den måten være med og trygge vår felles velferd. Vi vil gjøre industrien mer konkurransedyktig og gi entreprenører muligheten til å realisere sine drømmer.

Sammen med kundene våre i hele landet bygger Atea Norge med IT. Hos oss får du et heldekkende tilbud av produkter og tjenester. Vi hjelper deg med hele kjeden, fra design, utvikling og produktforsyning til funksjon og vedlikehold. Gjennom å skape en IT-infrastruktur i verdensklasse er Atea med og legger grunnlaget til et smartere og mer innovativt Norge. Vi har kontorer spredt over hele Norge, og hjelper deg der du er.

www.atea.no

Prosjektet og resultater:

Utviklet Merkantildata Akademiet, senere Eterra og Ementor Akademiet for samtlige innen ledelse og salg internt og med eksterne forhandlere som Compaq, HP,

Programmet gikk over 6 måneder der vi bygget treningsdokumentasjon, treningsøvelser fra grunnen og involverte spesialister fra de ulike samarbeidspartnerne inn i treningsprosessen for å trene på vikte USP`er og argumenter som sikret produktkunnskap og bygget sterkere relasjoner mellom Atea og forhandlere/distributører. Måling av prestasjoner ble utført via Improve der vi gjennom 360 Assessment utviklet treningsplaner mot definerte KPI`er (Fokusområder). Ca 450 personer var igjennom. I løpet av perioden fra 1997-2002 kjøpte Merkantildata opp ca 160 selskaper noe som utfordret implementering av nye medarbeidere inn i prosessen samtidig som at dette var en glimrende implementeringsprosess av ulik kultur og ressurser for å jobbe mot felles mål. Hyppig bruk av UBC (Ullevål Business Class), ute i sambesøk med støtte før, under og etter kundebesøk samt lokale treninger hos Atea og ute hos forhandlere skapte unike treningsarenaer.

Suksess Faktorer

  1. En grundig situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse for å finne selskapets sterke og svake KPI`er.
  2. Forankring i toppledelsen og gjennom hele organisasjonen helt ut i forhandler- og kundeleddet.
  3. Tilpasset, målbar og praktisk trening med umiddelbar overføringsverdi skaper motivasjon.